Magyar Ferencné, Erzsi néni logopédus- gyógypedagógus

Logopédiai szolgáltatás

 

-         Logopédiai felmérés a tanköteles korúaknak.

-         Logopédiai tanácsadás, felmérés, vizsgálat után, - szülői kérésre - kisebb, nem tanköteles korúaknak. Igény esetén logopédiai foglalkozások megszervezése 3-4 éveseknek is.

-         Szülőcsoport – igény szerinti beszéd és más egyéb fejlődési elmaradás megsegítése, szülők felkészítése az adott korcsoportok otthoni fejlesztésére. Felvetődő kérdésekre szaktanácsadás, eligazodás az adott probléma témakörében.

-         Terápiák: - megkésett, akadályozott beszédfejlődés

- pöszeség

- dadogás, hadarás

- beszédészlelési és megértési zavar

- diszfónia

- diszlexia prevenció

- orrhangzósság

- nyelvlökéses nyelés

-         Iskolai előkészítő – felkészítés az iskolára, az olvasás-írás elsajátításához szükséges alapkészségek fejlesztése gyógypedagógus-logopédus vezetésével.

 

 

Adott beszédhibák:

 

-         Megkésett, akadályozott beszédfejlődés (fejlődési diszfázia): 2-2,5 év utáni beszédindulás, a beszéd fejlődési elmaradása, zavarai. (nehéz szó és mondatalkotás, ragok helytelen használata, egyszavas mondatok használata, gesztusokkal kommunikál stb.)

-         Pöszeség: adott hangot más hanggal helyettesíti, torzítja, vagy nem ejti.

-         Dadogás, hadarás: a beszédritmusában történő akadályozottság, hangelnyújtás, többször ejtés, görcsös elakadás, vagy éppen túl gyors beszéd, elmosódó artikuláció stb.

-         Beszédészlelési és megértési zavar: gyakran visszakérdez, nehezen tanul verseket, diszgrammatikus beszéd, hosszabb szavakban hangokat felcserélése, rosszul énekel, hallási figyelmetlenség, nehezen érti meg a hallottakat, s nem megfelelő választ ad a kérdésre stb.

-         Diszfónia. a hang rekedt és fátyolos, nem megfelelő hangszín, hangmagasság és hangerő.

-         Diszlexia prevenció: diszlexia veszélyeztetettség gyanúja esetén célszerű az olvasás tanítását megfelelő előkészítés esetén már az óvodában elkezdeni. (gyógypedagógus-logopédus kompetencia)

-         Orrhangzósság: a hangok nazális színezetének zavara, mely lehet nyílt, zárt és kevert orrhangzós beszéd.

-         Nyelvlökéses nyelés: ebben az esetben a rágóizmok gyakran nem lépnek működésbe nyeléskor, a nyelvizom a felső-és alsó fogívet valamelyik szakaszon belülről ”üti” azaz minden nyelésnél nyomást gyakorol rá. Ebben az esetben általában ajakszorítás is párosul nyelés közben. - Harapási, fogsorzáródási, hangképzési rendellenességek ( sz, z, c, s, zs, cs, l, n, t, d, r)  melyek gyakran a hosszú cumizás, cumisüvegből ivás,  ujjszopás következményei.

 

- A logopédiai szolgáltatások külön térítés kötelesek.