TÁJÉKOZTATÓ

A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Csimota Nonprofit Kft. fenntartásában működő óvodánkba a 2019/2020-as nevelési évre az óvodás korú gyermekek óvodai beíratására a következő időpontokban van lehetőség:

2019. április 29. hétfő, 08.00 óra -16.00 óra

2019. április 30. kedd, 08.00 óra -16.00 óra

A beiratkozási napokon lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket. Az óvoda felveszi azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha az óvoda rendelkezik szabad férőhellyel.

A beiratkozás alkalmával nyílt napok keretében betekintést nyerhetnek a szülők az óvodai nevelésről, megismerkedhetnek a gyermekekkel foglalkozó felnőttekkel, óvodapedagógusokkal, az óvoda működésével.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-          a gyermek

  • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

-          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

-          nem magyar állampolgárságú gyermekek esetén a beiratkozásnál be kell mutatni, igazolni kell:

-                          a gyermek és a szülő állampolgárságát

-                          az országban tartózkodás jogcímét

-                          törvényes képviselő személyének azonosítását és tartózkodási jogát

-                          regisztrációs igazolását

-                          letelepedési engedélyét, vagy tartózkodásra jogosító engedélyét

Az óvodába való beiratkozás nem jelenti a gyermek automatikus felvételét az óvodába. A gyermek felvétele a szabad férőhelyek függvényében, a jelentkezési szándék sorrendje szerint történik.

Érd, 2019. 03. 27.

Szeretettel várjuk Önöket a Csimota Óvoda kis-, és nagy lakói nevében:

Budai Mária (óvodavezető) és Szabó Judit (fenntartó)